home  |   gedachtengoed  |   kernwaarden  |   ervaring  |   klanten & projecten  |   partnership  |   over 2MV   |   contact

Michiel van der Vight werkt als zelfstandig ondernemer samen en maakt deel uit van het netwerk vanEen genot om mee samen te werken! Except heeft een zeer sterke visie en functionele werkmethodiek om te adviseren over en om oplossingen te ontwikkelingen voor integraal duurzame vraagstukken. De methodiek 'Symbiose in Design' (SiD) en het netwerk van experts borgen een integraal duurzame aanpak in elk traject. Het netwerk van zelfstandig ondernemers waarin en waarmee Except opereert, kent vele experts: wetenschappers, architecten, industrieel ecologen, onderzoekers, stedenbouwkundige, vormgevers, biologen, industrieel ontwerpers, transitiedenkers, etc. Een netwerk van diversiteit en professionaliteit waarin mensen elkaar aanvullen. Er is een verbindende factor: werken aan duurzame vraagstukken!


Veel organisaties praten over multi-disiplinaire teams, ik moet ik bekennen dat ik nog nooit zo'n krachtige aaneenschakeling van disciplines heb gezien. En dat dit leidt tot mooie resultaten is overduidelijk zichtbaar op de website van Except.

 

partnership

contact