home  |   gedachtengoed  |   kernwaarden  |   ervaring  |   klanten & projecten  |   partnership  |   over 2MV   |   contact

expertise

• Projectmanagement, procesbegeleiding, en werksessies

• Duurzaamheidsbeleid van bedrijven en overheden

• Ketensamenwerking voor ketenefficiency en Industriële Ecologie

• Energiebesparing, C2C en Duurzame Energie

• Carbon Foot Print & Life Cycle Analyses


ervaring 

Om duurzame projecten succesvol te maken moet de procesmanager begrijpen waar het wel en niet over gaat, mensen in hun kracht en zorgen dat de betrokken elkaar aanvullen en versterken. Michiel is pragmatisch en resultaatgericht. Saai? Integendeel! Deelnemers worden uitgedaagd om te participeren. Projecten en bijeenkomsten die Michiel zijn zeker geen vrijblijvende sessie met de voeten op tafel. De kern van deze bijeenkomsten bestaat uit: ambities delen, knelpunten concreet maken, kennis combineren en samen de vertaalslag maken naar hoe concrete doelen en resultaten behaald kunnen worden. Hierbij moet de groep van tijd tot tijd aangespoord worden om te dromen, analytische te denken, kritisch te zijn en dan weer om met elkaar mee te denken. De uitkomst is een eenduidig beeld over wat nodig is om het doel te realiseren. En concreet: een gedeeld plan om samen te werken.


In de afgelopen 10 jaar heeft Michiel gewerkt aan ketenprojecten, energievisies en haalbaarheidstrajecten voor duurzame energie en visievorming voor het duurzaam ontwikkelen van een gebied. Voorbeelden van deze projecten zijn: Visieontwikkeling voor de ontwikkeling van Schiebroek-Zuid (in samenwerking met Except), Roadmap ontwikkeling voor de Vlees, MVO en Tapijt sector (met DNV-CIBIT), Energievisie voor de gemeente Amsterdam (Duurzame Energievoorziening binnen de stadsgrenzen) en de haalbaarheidstudie voor waterstofprojecten in Rotterdam voor het RCI (voor de mobiliteitssector, gebouwde omgeving en het havengebied). Als ketenregisseur bij de Meerjarenafspraken heeft Michiel bedrijven begeleid en samengebracht om te komen tot hoogwaardige toepassing van reststromen, zoals het ketenproject voor hoogwaardige inzet van Bierbostel. In deze projecten zijn partijen met uiteenlopende belangen zich in projecten gaan verbinden om samen te werken aan duurzaamheid en energiebesparing.


Michiel van der Vight heeft natuurkundige en bedrijfskundige achtergrond. De combinatie van technisch inhoudelijke kennis samen met zijn brede ervaring met de begeleiding van projecten en workshops, maken van hem een veelzijdige project manager.

kennis en ervaring van drs. ing. Michiel van der Vight, MBA

contact