Drs. ing. Michiel van der Vight, MBA heeft 2MV in september 2009 opgericht om als onafhankelijke zelfstandige de verduurzaming van onze samenleving te versnellen. De transitie naar een duurzame samenleving vraagt vele initiatieven op grote en kleine schaal. Om bestaande denk- en werkwijzen te veranderen is het nodig dat we elkaar uitdagen, ideeën uitwisselen en constructieve oplossingen uitwerken waarmee problemen worden opgelost en kansen worden gerealiseerd. Een essentiële stap hierin is dat het bewustzijn moet groeien over wat mogelijk is en hoe we op een gezonde manier kunnen omgaan met onze planeet en elkaar.


2MV richt zich op Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de breedste van het woord. Duurzame projecten hebben aandacht voor de natuur, het milieu, technologieën, producten en duurzame energie. Maar deze duurzaamheidsbegrippen gaan hand in hand met economische kansen en sociaal welzijn. Vele mensen zijn werkzaam in dit vakgebied. Sommige meer vanuit een idealistisch oogpunt, andere zien vooral de economische kansen. 2MV wordt gedreven door haar idealen, maar gelooft in een zakelijke en oplossingsgerichte aanpak. 2MV richt zich bij uitstek op complexe processen waarbij verschillende parijen vanuit diverse disciplines met elkaar moeten samenwerken. 2MV draagt bij aan deze initiatieven door projecten hoogwaardig te begeleiden, te faciliteren, te beheren en/of te managen.


waar komt de naam vandaan, 2MV?

Eigenlijk is de naam ontstaan toen ik in de aanloop om als zelfstandig ondernemer verder te gaan twijfelde om de knoop definitief door te hakken. Ik zat nog te dubben: “Zal ik het wel doen en durf ik deze stap te maken, of toch niet?” Mijn vrouw zij toen tegen me dat ik het moest doen. En voegde daaraan toe: “…en, noem het bedrijf dan maar: moest van mijn vrouw!” … en zo kwamen we samen op 2MV.

Officieel staat 2MV nu voor: Michiel van der Vight - Maatschappelijk Verantwoord (MVMV ofwel 2 x MV). Maar thuis gelooft niemand dat het daar voor staat!


home  |   gedachtengoed  |   kernwaarden  |   ervaring  |   klanten & projecten  |   partnership  |   over 2MV   |   contact

duurzaamheid en mensen bij elkaar brengen

contact