home  |   gedachtengoed  |   kernwaarden  |   ervaring  |   klanten & projecten  |   partnership  |   over 2MV   |   contact

De kernwaarden voor 2MV zijn herkenbaar in de huisstijl.

Daarom licht ik de kernwaarden van 2MV graag toe aan de hand van de 2MV huisstijl.


overtuiging dat duurzaamheid de weg vooruit is

Heel duidelijk zichtbaar is de focus op duurzaamheid. Niet alleen in de kleurstelling maar ook in de bladnerven. Dat brengt ons meteen op het thema lijnen en ook het verbinden... 


verbinden

Door het logo loopt een lijn. Het is geen rechte lijn, hij buigt mee met de M. Het is een lijn die verbindt. Dit is ook wat ik het liefst doe. Ambities, gedachten en ideeën bij elkaar brengen. Om zo concrete plannen te vormen en acties met draagvlak op te zetten.


relatie tussen voorkant en achterkant

De voorkant van een project bepaalt voor een deel ook de uitkomsten van het project (de achterkant). De keuzes die bij aanvang worden gemaakt - zoals bijvoorbeeld: de afbakening van de inhoudelijke aspecten van het project, het specificeren van projectdoelen en de proceskeuzes in het plan van aanpak - zijn daarmee niet vrijblijvend. 


werken aan transparantie, heldere structuren en overzicht

Het kruis (op de kaft van een rapport en op de website) is niet alleen een manier om tekst uit te lijnen en uit te kaderen. Het heeft ook een functie. Aan de meeste rapporten kun je aan de buitenkant niet zien wat erin staat. Waarom? Ik wil graag vooraf weten of het rapport interessant is, voordat ik het open sla. Het kruis op de kaft van een 2MV rapport heeft 4 vakken. Zodat de lezer naast de titel, auteur, het unieke document nummer, etc, ook kan zien wat er in het rapport staat. Links onder staat een een mini samenvatting die de essentie van het rapport weergeeft. Vaak in drie zinnen.


Niet alleen in rapporten, maar ook in het proces is aandacht voor transparantie, heldere structurering en overzicht bewaken is vanzelfsprekend een vereiste voor procesmanagement.

kernwaarden

contact

over de huisstijl...
En een huisstijl moet uiteraard ook mooi zijn en een goede uitstraling hebben. Dat is deels smaak, maar als veel mensen het mooi vinden... En daarom, complimenten en een dankwoord voor mijn vormgever !
"Bedankt Davy, goed gedaan!"
Michiel.