home  |   gedachtengoed  |   kernwaarden  |   ervaring  |   klanten & projecten  |   partnership  |   over 2MV   |   contact

projecten:

  1. •  NME procesmanager voor het thema “Energie”, NME programmabureau

  2. •  Procesbegeleider Routekaarten voor Tapijt, MVO en Vlees sector, DNV CIBIT

  3. •  Procesbegeleider voor strategievorming en tactische verhoging van effectiviteit en 

  4. doelrealisatie voor het MKB Energiecentrum, Stichting MKB Energiecentrum

  5. •  Partnership met Except (link naar Except)


klanten en projekten

contact